Ubezpieczenie

Na podstawie umowy pomiędzy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. a UMCS (Polisa nr 998A924080: Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy Assistance w podróży zagranicznej; okres odpowiedzialności od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.), ubezpieczeniem podróży służbowych objęte są osoby delegowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej poza teren RP celem wykonywania obowiązków służbowych oraz podczas wycieczek.

Za ubezpieczonych uważa się także inne osoby współuczestniczące w wyjazdach, pod warunkiem, że zostały delegowane przez Uniwersytet oraz zatrudnionych przez Uniwersytet obcokrajowców (ochrona ubezpieczeniowa na mocy zawartej umowy obowiązuje również w krajach ich pochodzenia, jeśli osoby te nie są objęte w nich ubezpieczeniem zdrowotnym).

Osoba do kontaktu / broker - nadzór nad ubezpieczeniem w imieniu UMCS:

Inter-Broker Sp. z o.o.
Oddział w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/6
tel. (81) 532-42-31
e-mail: lublin@interbroker.pl, szkody.lublin@interbroker.pl 

W przypadku zaistnienia szkody:

CONTACT CENTER UNIQA dla osób przebywających za granicą

tel. + 48 42 66 66 500, 0 801 597 597 ( pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-16.00)

Zgłaszanie szkód, assistance- tel. +48 22 59 19 552

W razie problemów przy likwidacji szkody prosimy o kontakt z Brokerem:
tel. +48 (81) 532-42-31.