Ubezpieczenie

Polisa Ubezpieczenia PZU Wojażer Świat umowa otwarta nr 1065007218 na okres 01.11.2023 do 31.10.2024 - Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy Assistance w podróży zagranicznej. Ubezpieczeniem podróży służbowych objęte są osoby delegowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej poza teren RP celem wykonywania obowiązków służbowych oraz podczas wycieczek.

Za ubezpieczonych uważa się także inne osoby współuczestniczące w wyjazdach, pod warunkiem, że zostały delegowane przez Uniwersytet oraz zatrudnionych przez Uniwersytet obcokrajowców (ochrona ubezpieczeniowa na mocy zawartej umowy obowiązuje również w krajach ich pochodzenia, jeśli osoby te nie są objęte w nich ubezpieczeniem zdrowotnym).

Osoba do kontaktu w RP w imieniu PZU Beata Czopek-Świerszcz tel. +48 813082561

Osoba do kontaktu / broker - nadzór nad ubezpieczeniem w imieniu UMCS:

Inter-Broker Sp. z o.o.
Oddział w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/6
tel. (81) 532-42-31
e-mail: lublin@interbroker.pl, szkody.lublin@interbroker.pl 

W razie problemów przy likwidacji szkody prosimy o kontakt z Brokerem:
tel. +48 (81) 532-42-31.