Wykład gościnny Mykoły Kniażyckiego, Deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy

Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS mają przyjemność zaprosić pracowników i studentów Uczelni na wykład gościnny Pana Mykoły Kniażyckiego, Deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy.

Spotkanie rozpocznie się od uroczystości wręczenia Medalu Św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który został przyznany Panu Mykole Kniażyckiemu w uznaniu Jego wkład w rozwój współpracy polsko-ukraińskiej oraz stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską a Ukrainą.

Następnie Laureat wygłosi wykład pt. "Wojna rosyjsko-ukraińska - katalizator zmian w Europie Środkowej i Wschodniej".


Termin: 30 maja 2023 r., godz. 14:40

Miejsce: aula A.1.09, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (ul. Głęboka 45)

Język spotkania: polski

Wstęp wolny!


Mykoła Kniażycki jest wielkim orędownikiem dialogu i pojednania między Polską a Ukrainą. Jako współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzeczpospolitą Polską wspiera dialog i pojednanie między Polską a Ukrainą.

Od lat działa na rzecz upamiętnienia oraz popularyzacji osoby i twórczości polskiego pisarza Stanisława Vincenza. Jest jednym z założycieli organizacji pozarządowej – Ogólnoukraińskiego Forum Demokratycznego, która działa na rzecz współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego. Konsekwentne popieranie przez M. Kniażyckiego współpracy polsko-ukraińskiej, wspieranie inicjatyw kulturalnych nakierowanych na współczesne odczytanie wspólnego dziedzictwa oraz działalność na rzecz zacieśnienia więzi z Polską i budowania z nią stosunków dobrosąsiedzkich znalazły uznanie po stronie polskiej i w roku 2019 Mykoła Kniażycki otrzymał nagrodę imienia Jerzego Giedroycia.

    Wydarzenia

    Data dodania
    29 maja 2023