Laureaci 2016

30.09.2016

Prof. Markijan Malski – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

więcej:...>
Prof. Markijan Malski – Lwowski Uniwersytet Narodowy im....
02.06.2016

Prof. Jurij Makar – Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

więcej:...>
Prof. Jurij Makar – Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy...
31.05.2016

Prof. dr hab. Stanisław Chibowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

więcej:...>
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski – Uniwersytet Marii...
30.05.2016

Medal CEW im. św. Cyryla i Metodego

Ustanowiono Medal Centrum Europy Wschodniej im. św. Cyryla i Metodego. Honorowani są nim wybitni uczeni i działacze za aktywność naukową, organizacyjna i społeczną na rzecz Europy Wschodniej. Medal przyznaje Kapituła po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej CEW.

Medal zaprojektował i wykonał dr Piotr Zieleniak z Wydziału Artystycznego UMCS.

Medal CEW im. św. Cyryla i Metodego