Opracowania CEW

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності

ред. Валентин Балюк, Микола Дорошко,  Київ 2018

Зміст "Гібридна війна ..."

 

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016

Walenty Baluk, Mykola Doroszko, Lublin 2017

Spis treści "Wojna hybrydowa ..."
Wprowadzenie "Wojna hybrydowa..."

Archbishop Mikalay In prayer for Belarus

Y. Garbinski, New York-Lublin-Warsaw 2017

 

Праспэкт выданьня
спадчыны архіяпіскапа Мікалая Мацукевіча
ў 3-х тамах  ...

 

 

Losy Kościoła Prawosławnego na Białorusi i w Polsce

Antoni Mironowicz, Lublin 2013

Spis treści "Losy Kościoła Prawosławnego..."

Polityka cerkiewna Ukrainy w okresie rewolucji 1917-1920

Aleksy Kucy, Lublin 2012

Spis treści "Polityka cerkiewna Ukrainy..."