Opracowania CEW

Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016 w świetle teorii praktyk Pierre'a Bourdieu

Oleksandra Iwaniuk, Lublin 2020

Spis treści ...>

Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa

Walenty Baluk, Mykoła Doroszko, Kijów - Lublin 2019

Spis treści "Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach..."

Społeczna konstrukcja problemu niepodleglości Czeczenii

Patrycja Olchowska, Toruń 2018

Spis treści "Społeczna konstrukcja problemu..."

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності

ред. Валентин Балюк, Микола Дорошко,  Київ 2018

Зміст "Гібридна війна ..."

 

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016

Walenty Baluk, Mykola Doroszko, Lublin 2017

Spis treści "Wojna hybrydowa ..."
Wprowadzenie "Wojna hybrydowa..."

Archbishop Mikalay In prayer for Belarus

Y. Garbinski, New York-Lublin-Warsaw 2017

 

Праспэкт выданьня
спадчыны архіяпіскапа Мікалая Мацукевіча
ў 3-х тамах  ...

 

 

Losy Kościoła Prawosławnego na Białorusi i w Polsce

Antoni Mironowicz, Lublin 2013

Spis treści "Losy Kościoła Prawosławnego..."

Polityka cerkiewna Ukrainy w okresie rewolucji 1917-1920

Aleksy Kucy, Lublin 2012

Spis treści "Polityka cerkiewna Ukrainy..."