Opracowania CEW

 

Między linią frontu a parlamentem: Ukraińskie Partie Polityczne i Nieregularne Grupy Zbrojne od 2014

Kostiantyn Fedorenko, Andreas Umland, tłum. Michał Targoński, Lublin 2022

wersja elektroniczna PL (pdf)...>

 

Between Frontline and Parliament: Ukrainian Political Parties and Irregular Armed Groups since 2014

Kostiantyn Fedorenko, Andreas Umland, Lublin 2021

wersja elektroniczna EN (pdf) ...>

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy

Red. Walenty Baluk, Jurij Makar, Mykoła Doroszko, Lublin 2021

wersja elektroniczna: (pdf)

 

Спадщина Пілсудського та  Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України

Ред. Валентин Балюк, Юрій Макар, Микола Дорошко, Люблін 2021

wersja elektroniczna UA: (pdf)

Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po Rewolucji Godności przez pryzmat kwestii językowej

Nadia Gergało-Dąbek, Lublin 2021

więcej:...>

Federacja Rosyjska w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Słowackiej (1993-2020)

Łukasz Lewkowicz, Lublin 2020

więcej:...>

Włodzimierz Samojło. Między Wilnem a Berlinem

Jerzy Garbiński, Nowy Jork-Lublin-Warszawa 2020

Spis treści...>

Przedmowa...>

 

Modele prezydentury w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Próba ujęcia ilościowego

Michał Wallner, Lublin 2020

więcej:...>

Агрессия России против Грузии и Украины в 2008-2018 гг. в контексте геополитики Черноморского региона

Валентин Балюк, Lublin 2020

więcej:...>

Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002 - 2016 w świetle teorii praktyk Pierre'a Bourdieu

Oleksandra Iwaniuk, Lublin 2020

Spis treści ...>

Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa

Walenty Baluk, Mykoła Doroszko, Kijów - Lublin 2019

Spis treści "Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach..."

Społeczna konstrukcja problemu niepodleglości Czeczenii

Patrycja Olchowska, Toruń 2018

Spis treści "Społeczna konstrukcja problemu..."

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності

ред. Валентин Балюк, Микола Дорошко,  Київ 2018

Зміст "Гібридна війна ..."

 

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016

Walenty Baluk, Mykola Doroszko, Lublin 2017

Spis treści "Wojna hybrydowa ..."
Wprowadzenie "Wojna hybrydowa..."

Archbishop Mikalay In prayer for Belarus

Y. Garbinski, New York-Lublin-Warsaw 2017

Праспэкт выданьня
спадчыны архіяпіскапа Мікалая Мацукевіча
ў 3-х тамах  ...

 

Losy Kościoła Prawosławnego na Białorusi i w Polsce

Antoni Mironowicz, Lublin 2013

Spis treści "Losy Kościoła Prawosławnego..."

Polityka cerkiewna Ukrainy w okresie rewolucji 1917-1920

Aleksy Kucy, Lublin 2012

Spis treści "Polityka cerkiewna Ukrainy..."