Laureaci medalu CEW im. św. Cyryla i Metodego

Medal CEW im. św. Cyryla i Metodego

Ustanowiono Medal Centrum Europy Wschodniej im. św. Cyryla i Metodego. Honorowani są nim wybitni uczeni i działacze za aktywność naukową, organizacyjna i społeczną na rzecz Europy Wschodniej. Medal przyznaje Kapituła po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej CEW.

Medal zaprojektował i wykonał dr Piotr Zieleniak z Wydziału Artystycznego UMCS.