KIEW 2019

Panele dyskusyjne linii programowej „Polityka i bezpieczeństwo” CEW

na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2019

 W ramach VIII. edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który miał miejsce w Lublinie w dniach 23-24 września br., Centrum Europy Wschodniej UMCS, podobnie jak w poprzednich latach, wzięło udział w organizacji trzech paneli dyskusyjnych w ramach linii programowej „Polityka i bezpieczeństwo”. Organizatorami poszczególnych paneli byli również Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL.

                Temat przewodni tegorocznej edycji linii programowej to „Europa Wschodnia. Transformacja, integracja, bezpieczeństwo”, który był dyskutowany w ramach trzech paneli. Pierwszy panel pt. „Europa Wschodnia miedzy euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym” moderował dyrektor CEW, prof. dr hab. Walenty Baluk. Wśród panelistów byli przedstawiciele kilku krajów: prof. dr hab. Alexandre Kukhianidze z Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego; prof. Paul Kalinichenko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie; prof. dr hab. Jurij Makar z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza; prof. dr hab. Serhij Danyłenko z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki oraz prof. dr hab. Wojciech Sokół w Wydziału Politologii UMCS.

                Drugi panel pt. „Europa Wschodnia miedzy integracją europejską a euroazjatycką” poświęcony był 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Panel moderowała dr hab. Beata Piskorska z  Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, a wsparcia finansowego w jego realizacji udzieliła Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. W gronie panelistów znaleźli się: dr hab. Paweł Kowal z Instytutu Nauk Politycznych PAN; prof. dr hab. Anatolij Krugłaszow z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza; dr doc. Ołena Dobrżanśka z  Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki; dr Paweł Usow z Centrum Analiz i Prognoz Politycznych oraz Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski. Na zakończenie tego panelu dyrektor Centrum Europy Wschodniej prof. dr hab. Walenty Baluk wręczył Medal śś. Cyryla i Metodego dr. hab. Pawłowi Kowalowi, którym Rada Naukowa Centrum Europy Wschodniej postanowiła uhonorować dr. hab. Kowala w uznaniu jego zasług na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej i stosunków dobrosąsiedzkich.

                Trzeci panel pt. „Europa Wschodnia miedzy euroatlantycką a euroazjatycką przestrzenią bezpieczeństwa” moderował dr Jakub Olchowski z Wydziału Politologii UMCS i Instytutu Europy Srodkowej. Uczestnikami panelu byli: dr doc. Witalij Lebediuk z Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska”; dr doc. Roman Petiur z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki; prof. dr hab. Valentina Teosa z Mołdawskiego Uniwersytetu Państwowy oraz Stanisław Mitrachowicz z Narodowego Centrum Energetycznego z Rosji.

                Linia programowa „Polityka i bezpieczeństwo”, poświęcona transformacji, integracji i bezpieczeństwu w Europie Wschodniej, cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony uczestników i gości Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, co świadczy o jej znaczeniu i motywuje do kontynuacji w przyszłej edycji Kongresu.