Kontakt

Centrum Europy Wschodniej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Zana 11, 20-601 Lublin,
tel. (+48) 81 537 64 04, tel./faks (+48) 81 537 64 61
biuro@centrum.umcs.pl
www.centrum.umcs.pl