KIEW 2018

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2018

W dniach 24 i 25 września 2018 r. w Lublinie odbyła się siódma edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej zorganizowanego przez miasto Lublin, Województwo Lubelskie i  Centrum Kompetencji Wschodnich. 

25 września Centrum Europy Wschodniej UMCS wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS, w ramach linii programowej „Polityka i bezpieczeństwo”, zorganizowało panel dyskusyjny „Państwa Partnerstwa Wschodniego. Niepodległość, demokracja, konsolidacja.”.

Na zaproszenie CEW UMCS w panelu uczestniczyli przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych i naukowo-badawczych: prof. Hryhorij Perepełycia z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki; prof. Serhij Feduniak z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza; prof. Alexandre Kukhianidze z Tbiliskiego Uniwersytet Państwowego im. I. Javakhishvili; dr hab. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Prof. Mychajło Nahorniak z Przykarpackiego Narodowego Uniwersytet im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku.

Moderatorami dyskusji byli: polski polityk i politolog dr Paweł Kowal – z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz politolog prof. Walenty Baluk – dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS.