KIEW 2017

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2017

Pod koniec września br. w Lublinie odbyła się szósta edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej zorganizowanego przez miasto Lublin, Województwo Lubelskie i  Centrum Kompetencji Wschodnich.  Centrum Europy Wschodniej UMCS wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS i Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych organizowało linię programową pt. „Polityka i bezpieczeństwo”. Tematem linii programowej tym razem była „Rywalizacja państw w Europie Wschodniej”. W linii programowej CEW uczestniczyli przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych i naukowo-badawczych, a swoje przemyślenia mieli oni okazję zaprezentować w trzech panelach dyskusyjnych.

Po otwarciu linii programowej przez Dyrektora Centrum Europy Wschodniej prof. dr hab. Walentego Baluka wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Hryhorij Perepełycia z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki oraz Dyplomatycznej Akademii Ukrainy. Następnie rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny pt. „Geopolityczne orientacje państw w Europie Wschodniej” moderowany przez prodziekana Wydziału Politologii UMCS i Kierownika Zakładu Stosunków Międzynarodowych prof. dr. hab. Marka Pietrasia. W pierwszym panelu wystąpili prof. dr hab. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Akademii Vistula, prof. dr hab. Revaz Jorbenadze z Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwane Dżawachiszwilego, prof. dr hab. Hałyna Zeleńko z Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijówie oraz prof. dr hab.  Natalija Rotar z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza. Po wystąpieniach panelistów rozpoczęto dyskusję nad poruszonymi w wystąpieniach tematami.

Drugi panel pt. „Interesy państw w Europie Wschodniej” został zorganizowany we współpracy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych i był moderowany przez pracownika tej instytucji, dr. Łukasza Jasinę. W panelu tym uczestniczyli głownie eksperci, jak również naukowcy: dr Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, dr Ihor Hurak z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka z siedzibą w Iwano-Frankiwśku oraz dr Anna Dyner  z PISM. Paneliści poddali analizie interesy głównie Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych w Ukrainie i Białorusi.

Trzeci panel nosił nazwę „Szara strefa bezpieczeństwa w Europie Wschodniej” i był moderowany przez dr. Jakuba Olchowskiego z Wydziału Politologii UMCS. W panelu tym wystąpili doc. dr Ołena Chylko z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie, dr hab. Agata Włodkowska-Bagan z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Paul Kalinichenko z Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu „Wyższa Szkoła Ekonomiczna” w Moskwie, prof. dr hab. Serhij Feduniak z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed’kowycza oraz prof. dr hab. Wasyl Kłymonczuk z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwśku. Trzeci panel, podobnie jak  dwa poprzednie, skończył się ciekawą merytoryczną dyskusją na temat definicji i specyfiki szarej strefy bezpieczeństwa.

Na zakończenie linii programowej prof. dr hab. Walenty Baluk podsumował wystąpienia we wszystkich panelach dyskusyjnych i zaakcentował potrzebę zwrócenia uwagi na kilka poziomów rozwoju sytuacji w tym regionie: wewnętrzny, regionalny i subregionalny. Warto odnotować, że linia programowa „Polityka i bezpieczeństwo” zorganizowana przez Centrum Europy Wschodniej wspólnie z partnerami cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród uczestników Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Szczegółowo z wygłoszonymi podczas paneli wystąpieniami można będzie się zapoznać, gdy zostaną one opublikowane w periodyku „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, wydawanym przez Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Wydział Politologii UMCS.