Szkoła Letnia CEW 2019

W dniach od 14 do 21 lipca br. Centrum Europy Wschodniej UMCS zorganizowało Szkołę Letnią, uczestnikami której byli studenci Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza (Ukraina) przebywający w Lublinie pod opieką dr. Tarasa Kowalca. Program Szkoły Letniej obejmował 30 godzin i dotyczył m.in. wiedzy o języku, kulturze, tradycjach, historii, państwie i społeczeństwie.

W ramach zajęć językowo-komunikacyjnych z dr Nadią Gergało-Dąbek uczestnicy kursu przeanalizowali podobieństwa i różnice w językach polskim i ukraińskim oraz dowiedzieli się, jak pokrewieństwo języków wykorzystać jako pomoc w nauce, a także na jakich „fałszywych przyjaciół” należy uważać, by nie być źle zrozumianym. Ponadto na zajęciach studenci poszerzali słownictwo, pogłębiali wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego, ćwiczyli umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania, wyrażania myśli w języku polskim oraz parafrazowania wypowiedzi.

W ramach zajęć ze społeczeństwa i transformacji, które przeprowadził Szczepan Czarnecki, poruszone  zostały takie tematy jak: transformacja polityczna i społeczna po 1989 roku, gospodarka, struktura społeczna i ekonomiczna, Polska i UE (przed 2004 i po 2004 roku), partie polityczne i wybory parlamentarne, prezydenckie (od 1989 roku) i wybory do PE w Polsce od okresu przystąpienia Polski do UE. Na zajęciach z historii i kultury Polski z dr. Łukaszem Jędrzejskim uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami w życiu narodu polskiego na przestrzeni dziejów, które rzutowały na jego los i na los państwa. Ponadto mieli okazję dowiedzieć się o kluczowych postaciach i najważniejszych dziełach, bez których trudno wyobrazić sobie polską kulturę.

Poza zajęciami w ramach Szkoły Letniej CEW, uczestnicy dużo zwiedzali i korzystali z dodatkowych atrakcji, jak również programu kulturalnego. Dr Łukasz Jędrzejski oprowadził uczestników po Lublinie i opowiedział o jego historii i zabytkach. Uczestnicy odbyli wycieczki z przewodnikiem do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Ogrodu Botanicznego. Ponadto uczestniczyli w bardzo ciekawej i niezapomnianej wycieczce po miejscach związanych z historią i kulturą ukraińską w Lublinie, którą przeprowadził Prezes Towarzystwa Ukraińskiego dr Grzegorz Kuprianowicz.