Biblioteka

W Centrum Europy Wschodniej UMCS tworzona jest specjalistyczna biblioteka.  Gromadzi ona przede wszystkim literaturę naukową dotyczącą Europy Środkowo-Wschodniej.  Zawiera woluminy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności historii, filologii, filozofii, pedagogiki i psychologii, socjologii oraz ekonomii, prawa, politologii i  stosunków międzynarodowych. Księgozbiór naukowy wzbogacają zbiory literatury pięknej.

Tworzenie zasobów bibliotecznych ukierunkowane jest szczególnie na relacje stosunków Polski ze wschodnimi sąsiadami.

Biblioteka CEW powstała dzięki ponad dziesięcioletniemu funkcjonowaniu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, które począwszy od 2001 roku otrzymywało w darowiźnie literaturę naukową od darczyńców z Polski i zagranicy.

Lista Darczyńców (od października 2004 r.)

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Muzeum Niepodległości
 • Dr Czesław Rajca (Lublin)
 • Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
 • Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
 • Wydawnictwo Adam Marszałek – MADO
 • Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • Parafia Greckokatolicka w Lublinie
 • Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Wydawnictwo Sejmowe
 • Dr Tatiana Hołyńska (Warszawa)
 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Stowarzyszenie Wyspa Szans
 • Biblioteka Naukowa im. M. Maksymowycza Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie
 • Yuliya Ivanova
 • Andrzej Paluchowski
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
 • Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy
 • AGORA S. A
 • Iryna Gałaktionowa
 • Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
 • Wydawnictwo Poznańskie
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
 • Związek Ukraińców Podlasia
 • Redakcja Ukraińskiego Zaułku Literackiego
 • Instytut Wydawniczy PAX
 • Wydawnictwo Księży Marianów MIC
 • Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla – APOSTOLICUM
 • Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie – Akademia Świetokrzyska filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o. o.
 • Wydawnictwo Homini s. c.
 • Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o.
 • Centrum Ukrainoznawstwa – Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
 • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
 • Ks. dr Józef Szymański
 • Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
 • Natalija Perejma
 • Ołeksandr Irwaneć
 • Spółdzielnia wydawnicza CZYTELNIK
 • Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki
 • Narodowa Akademia Spraw Wewnętrznych Ukrainy
 • Kazimierz Kubik