Eksperci

Centrum Europy Wschodniej działa grupa ekspertów do spraw wschodnioeuropejskich. Pracownicy naukowi i działacze organizacji pozarządowych, specjaliści w zakresie problematyki historycznej, politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej państw Europy Wschodniej opracowują komentarze, analizy i raporty na potrzeby Centrum Europy Wschodniej oraz realizują zamówienia zewnętrzne. Pełnią także rolę ekspertów ds. wschodnioeuropejskich w środkach masowego przekazu.

Grupa Ekspertów Centrum Europy Wschodniej UMCS:

  • Prof. dr hab. Walenty Baluk (Przewodniczący)
  • Dr Nadia Gergało-Dąbek (Sekretarz)