Współpraca w ramach ATHENA, wizyta partnerów z Orleanu na UMCS

W dniach 6-08.02.2023 mury naszej uczelni odwiedziła delegacją uniwersytetu w Orleanie oraz Le Studium, naszego Partnera w sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA. Le Studium reprezentował Aurelien Montagu, zaś Uniwersytet w Orleanie Alexia Soussen. Wizyta dotyczyła realizowania współpracy w zakresie kosmetologii, a także wspólnych działań badawczych i dydaktycznych w dziedzinach reprezentowanych we Francji i w Polsce.

Program wizyty obejmował spotkania naukowe w Instytutach naszej Alma Mater, jak również krótkie wizyty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, na Uniwersytecie Przyrodniczym i Medycznym. 

W ramach wizyt na UMCS goście odwiedzili m.in. laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Chemicznych i Fizyki czy Centrum Ecotech-Complex. Delegacja spotkała się także z Kolegium Rektorskim oraz przedstawicielami Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Biura Erasmus+. W ramach ustaleń poczynionych podczas dyskusji z władzami i pracownikami UMCS zaplanowano szereg aktywności międzynarodowych, realizowanych w ramach ATHENA. Szczegóły dotyczące tych działań będą dostępne już wkrótce. 

Przypominamy, że od maja br. nasz Uniwersytet jest członkiem konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA (Advanced Technology Higher Education Network Alliance). Wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu, UMCS realizuje działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym. Naszymi partnerami w  ATHENA są: 

1. Politécnico do Porto, Portugalia (koordynator projektu)
2. Hellenic Mediterranean University, Grecja
3. Universität Siegen, Niemcy
4. Univerza v Mariboru, Słowenia
5. Universita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma, Włochy
6. Université d’Orleans, Francja
7. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Litwa
8. Universidade de Vigo, Hiszpania. 

W styczniu br. złożyliśmy wspólny projekt w ramach Erasmus+ na finansowanie naszej współpracy. Wyniki konkursu będą dostępne już w czerwcu br. 

Aktualności o konsorcjum ATHENA znaleźć można na stronie: https://www.umcs.pl/en/athena.htm.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2023