Wizyta ekspertów Komisji Europejskiej na UMCS w ramach HR Excellence in Research

W miniony piątek, 17 marca eksperci Komisji Europejskiej złożyli wizytę na UMCS oceniając wdrażanie wyróżnienia HR Excellence in Research na naszej uczelni.

Komisja Europejska przyznaje wyróżnienie HR Excellence in Research instytucjom, które spełniają wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji, opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uzyskał prawo do posługiwania się wyróżnieniem w 2017 roku. Zeszłotygodniowa wizyta była okazją do zaprezentowania przyjętych dotychczas rozwiązań, wymiany dobrych praktyk oraz wyznaczenia kolejnych działań, które powinny zostać podjęte w dalszej perspektywie.

W czasie wizyty eksperci spotkali się z Kolegium Rektorskim z JM Rektorem prof. dr hab. Radosławem Dobrowolskim na czele, Zespołem Monitorującym ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research, przestawicielami naukowców (na różnym etapie kariery zawodowej), zagranicznymi naukowcami, a także pracownikami Welcome Center.

Tematy poruszane w trakcie spotkań można pogrupować w cztery obszary regulowane przez Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: etyka i profesjonalne podejście; rekrutacja pracowników; warunki pracy; szkolenia i rozwój kariery zawodowej.

Eksperci przedstawili Władzom UMCS wstępną ocenę zrealizowanych działań. Obecnie czekamy na oficjalne przedłużenie prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research.

Foto: Bartosz Proll

Zapraszamy Państwa również do obejrzenia przygotowanego przez Zespół Centrum Prasowego UMCS materiału filmowego poświęconego wyróżnieniu.

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2023