Katedry funkcjonujące w obrębie Instytutu


Pracownicy pionu Dyrektora Instytutu


Administracja Instytutu
Asystent Dyrektora
mgr Katarzyna Jaksim
pok. 17A, tel. 81 537 69 96
e-mail: katarzyna.jaksim@mail.umcs.pl

Stanowisko ds. Obsługi Badań Naukowych i Komercjalizacji
mgr Justyna Jawiarczyk
pok.  17A, tel. 81 537 68 93
e-mail: justyna.jawiarczyk@mail.umcs.pl


Adres: al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin

Kontakt e-mail: inoz@mail.umcs.pl