Monitoring środowiska

W ramach badań podstawowych Instytutu prowadzony jest monitoring środowiska przyrodniczego w regionie lubelskim. Aktualne zadania badawcze związane z monitoringiem poszczególnych komponentów środowiska realizowane są w następujących tematach