Komisje i koordynatorzy

Kolegium Dyrektorskie

 • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS - przewodniczący
 • prof. dr hab. Irena A. Pidek – zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki
 • mgr Katarzyna Jaksim – sekretarz

Komisja ds. Zatrudniania Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Irena A. Pidek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS
 • dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Waldemar Kociuba
 • dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS
 • dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki
 • dr Jakub Kuna - przedstawiciel związków zawodowych
 • mgr Katarzyna Jaksim – sekretarz

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS - przewodniczący
 • prof. dr hab. Irena A. Pidek - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki - przedstawiciel dziekana
 • mgr Katarzyna Jaksim i mgr Paweł Czubla - koordynatorzy 

Komisja ds. Ewaluacji Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

 • dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący
 • prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek
 • dr inż. Justyna Dresler
 • mgr Paweł Czubla
 • mgr Justyna Jawiarczyk – sekretarz

Koordynator wypraw polarnych UMCS na Spitsbergen
dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS

Koordynator monitoringu geomorfologicznego
dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS

Koordynator monitoringu hydrologicznego
dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS

Koordynator monitoringu meteorologicznego
dr Krzysztof Siwek

Opiekun naukowy laboratorium dydaktycznego analizy wody i powietrza
dr Magdalena Kończak

Opiekunowie naukowi laboratorium gleby i skały
mgr Małgorzata Bis, mgr Paulina Hałas

Koordynator stron internetowych
dr hab. Przemysław Mroczek, prof.UMCS