Wyprawy polarne

 

  • O projekcie SONATINA III i badaniach polarnych dr inż. Sary Lehmann-Konery/ Program Login Nauka od 7:20 do 16:55;
  • Fiszka informacyjna o projekcie nr 2019/32/C/ST10/00483 pt. „Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych oraz transport zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewni niezlodowaconej potoku Renifera pod wpływem zróżnicowanego zasilania przez wody opadowe (Bellsund Fiord, Spitsbergen).” Kierownik projektu - dr Sara Lehmann-Konera
  • Wywiad radiowy nt. 29. Wyprawy Polarnej UMCS na Spitsbergen /Polskie Radio Lublin/  Program Sekrety Nauki /30.11.2021/.

  • Wywiad radiowy nt. 29. Wyprawy Polarnej UMCS/ Polskie Radio Lublin/ 24.11.2021

  • Wywiad radiowy z A. Piotrowskim o tradycji badań polarnych/ Polskie Radio Lublin/ 03.08.2021 Wywiad z 3 sierpnia 2021 r. Polskie Radio Lublin z Andrzejem Piotrowskim z Muzeum Badań Polarnych w Puławach o badaczach polarnych z UMCS i 29. Wyprawie Polarnej UMCS

  • Film o wyzwaniach związanych z organizacją wyjazdu w czasach pandemii i przeprowadzonych badaniach KLIK
  • Sprawozdanie z 29. Wyprawy polarnej UMCS na Spitsbergen (2021r.)