Aparatura naukowo-badawcza

Zestawienie alfabetyczne aparatury naukowo-badawczej użytkowanej w laboratoriach Instytutu: