Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Naukowej INoZiŚ:

2022/2023:

 • 19 października 2022
 • 26 października 2022 - spotkanie połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu
 • 16 listopada 2022
 • 19 grudnia 2022 - spotkanie połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu i Kolegium Rektorskim
 • 11 stycznia 2023
 • 15 lutego 2023 - spotkanie poprzedzone otwartym zebraniem pracowników Instytutu
 • 19 kwietnia 2023
 • 24 maja 2023
 • 21 czerwca 2023

2021/2022: 

 • 27 października
 • 12 grudnia
 • 16 stycznia
 • 9 lutego - spotkanie połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu (MS Teams)
 • 13 kwietnia
 • 22 czerwca - spotkanie połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu
 • 21 września 

2020/2021:

 • 21 października - e-spotkanie (MS Teams) 
 • 11 listopada - e-spotkanie (MS Teams)
 • 9 grudnia - e-spotkanie (MS Teams)
 • 22 stycznia - e-spotkanie (MS Teams) połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu
 • 17 marca - e-spotkanie (MS Teams)
 • 1 kwietnia - e-spotkanie pracowników Instytutu z Kolegium Rektorskim UMCS (MS Teams)
 • 16 czerwca - e-spotkanie (MS Teams)
 • 22 września
 • 27 września - spotkanie połączone z otwartym zebraniem pracowników Instytutu

2019/2020:

 • 09 października
 • 13 listopada
 • 4 grudnia
 • 15 stycznia
 • 11 marca
 • 15 kwietnia - posiedzenie odwołane ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2
 • 13 maja - posiedzenie odwołane ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2
 • 1 lipca