Skład Rady Naukowej

Członkowie

 • Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu
 • Prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek - Zastępca Dyrektora Instytutu
 • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Prof. dr hab. Waldemar Kociuba
 • Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 • Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki
 • Dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS
 • Dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS
 • Dr hab. Jarosław Dawidek, prof. UMCS
 • Dr hab. Leszek Gawrysiak, prof. UMCS
 • Dr hab. Grzegorz Janicki, prof. UMCS
 • Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS
 • Dr hab. Andrzej Plak, prof. UMCS
 • Dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS
 • Dr hab. Paweł Zieliński, prof. UMCS
 • Dr hab. Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 • Dr hab. Piotr Kulesza
 • Dr Agnieszka Krzyżewska
 • Dr Magdalena Suchora
 • Dr Marta Ziółek

Zaproszeni goście

 • Mgr Tomasz Szafran - Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 • Inż. Aleksandra Kukiełka - Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studentów
 • Mgr Anna Bukowska - Przedstawiciel Związków Zawodowych 
 • Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 • Prof. dr hab. Bogusław Michał Kaszewski
 • Prof. dr hab. Maria Łanczont
 • Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 • Dr hab. Marek Nowosad, prof. UMCS
 • Dr Jean Poesen, prof. UMCS
 • Dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS
 • Mgr Justyna Jawiarczyk

Sekretarz

 • Mgr Katarzyna Jaksim