Semestralny popołudniowy kurs polskiego - zapraszamy

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zaprasza na semestralny, popołudniowy kurs języka polskiego (POZIOM A1) w pierwszym semestrze roku akademickiego 2023/2024.

Kurs przeznaczony jest dla studentów-cudzoziemców przebywających w Lublinie w ramach Programu Erasmus+ lub umów międzyuczelninych oraz dla wszystkich zainteresowanych. Liczba godzin akademickich: 60. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 3 godziny akademickie, w terminie od połowy października 2023 r. do połowy stycznia 2024 r. Zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej.

Szczegółowe terminy i godziny zajęć dla poszczególnych grup zostaną ustalone na spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października 2023 r. Opłata za kurs wynosi 1200 zł.  

Dla studentów Programu Erasmus+ z UMCS kurs jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i formularze aplikacyjne uzyskać można pod adresem polonia@umcs.pl

Telefon kontaktowy: 81 537 28 76.

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2023