Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 

ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

tel. (+48) 81 533 27 86, 81 537 54 25, 81 537 28 76
fax (+48) 81 537 56 15
e-mail: polonia@umcs.pl

Dyrektor: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS
Zastępca Dyrektora: dr hab. Agata Małyska

Numery rachunków bankowych Centrum:

Wpłaty w EUR:
mBank S. A. Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
Nr 58 1140 1094 0000 2905 1600 1116

SWIFT CODE: BREXPLPWLUB

Wpłaty w PLN:
mBank S. A. Oddział Korporacyjny Lublin
ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin
Nr 64 1140 1094 0000 2905 1600 1008

Biblioteka CJKP

ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. (+48) 81 537 28 76 
(parter budynku Centrum)