Najnowsze publikacje wydane w ramach serii "Język-Społeczeństwo-Kultura":

1. Tabu w procesie globalizacji kultury, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2016

2. Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Część I. Poziom B1/B2, Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Swica, Grażyna Przechodzka, Lublin, 2016 

3. Kompetencja językowa polskich maturzystów w świetle wyników matur z lat 2005-2008 i testów certyfikatowych dla poziomu zaawansowanego C2,Grażyna Przechodzka, Lublin, 2015 

4. Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Anna Trębska-Kerntopf, Lublin, 2015

5. Zarys paradygmatu strategii w przestrzeni dyskursu publicznego (przesłuchania sądowe a/i wywiady radiowe), Małgorzata Rzeszutko-Iwan , Lublin, 2015 

6. Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne, Anna Dunin-Dudkowska,  Lublin, 2014

7. 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska. Procesy. Tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Mazurowi, red. Anna Dunin-Dudkowska, Agata Małyska, Lublin, 2013 

8. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, tom 1 i 2, red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2013 

9. Samotność i jej obrazy w języku, Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2013

10. Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Agata Małyska, Lublin, 2012

11. W służbie języka i kultury. Jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, red. Jan Mazur, Anna Dunin-Dudkowska,  Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2011

 

W ramach serii "Kształcenie Polaków ze Wschodu" ukazały się:

1.
Problemy kształcenia Polaków ze Wschodu
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 1992
2.
Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 1993
3.
Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 1994
4.
Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 1995
5.
Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989-1995)
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 1996

W ramach drugiej serii "Język - Społeczeństwo - Kultura" ukazały się:

1.
Promocja języka i kultury polskiej w świecie
Wstęp i redakcja: Jana Mazura, Lublin, 1998
2.
Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci
Wstęp i redakcja: Jana Mazura, Lublin, 1999
3.
Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 2000
4.
Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 2000
5.
Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej
Wstęp i redakcja: Jan Mazur, Lublin, 2004
6.
Teksty kultury - oblicza komunikacji XXI wieku
Redakcja: Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2006
7.
Teksty kultury - oblicza komunikacji XXI wieku cz. 2
Redakcja: Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2006
8.
Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej
Redakcja: Jan Mazur, Magdalena Rumińska, Lublin, 2007
9.
Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?
Redakcja: Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2007
10.
 
Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie
Redakcja: Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Lublin, 2007
11.
 
Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej
Redakcja: Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2010

W tej samej serii wydane zostały także rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych:

1.
Ogłoszenia towarzysko-matrymonialne w języku polskim i niemieckim. Studium pragmalingwistyczne
Katarzyna Sobstyl, Lublin, 2002
2.
Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu
Małgorzata Rzeszutko, Lublin, 2003
3.
Rytuały sejmowe w latach 1980-1982 i 1991-1993
Agata Małyska, Lublin, 2003
4.
 
Metafora i aksjologia wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej
Bartłomiej Maliszewski, Lublin, 2009
5.
 
Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi
Anna Dunin-Dudkowska, Lublin, 2010

Podręczniki autorstwa pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych CJKP:

1.
Polish Women in the Business World
Ewa Masłyk-Musiał, Ewa Lisowska, Lublin, 1997
2.
Polish Culture An Historical Introduction
Leszek S. Kolek, Lublin, 1997
3.
Polski język biznesu dla cudzoziemców
Anna Butcher, Anna Dunin-Dudkowska, Lublin, 1998
4.
Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców
Róża Ciesielska-Musameh, Anna Trębska-Kerntopf, Lublin, 1998
5.
Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców
Róża Ciesielska-Musameh, Anna Trębska-Kerntopf, wstęp i redakcja Jan Mazur, Lublin, 2000
6.
 
A History of Poland in Outline
Robert Bubczyk, Lublin, 2002
7.
 
Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV w.
Robert Bubczyk, Warszawa, 2002
8.
 
Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze cz. I
Anna Butcher, Barbara Guziuk-Swica, Alina Laskowska-Mańko, Lublin, 2003
9.
Ekonomia - to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców
Anna Dunin-Dudkowska, Anna Trębska-Kerntopf, Lublin, 2006
10.

Wokół Lublina. Zadania testowe z języka polskiego dla obcokrajowców 
Anna Butcher, Bartłomiej Maliszewski, Grażyna Przechodzka, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Anna Trębska-Kerntopf, Lublin, 2009