Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. nadzw.

Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Dr hab. Agata Małyska

Zastępca Dyrektora 

Nauczyciele akademiccy

Lp. Imię i nazwisko   Stanowisko Adres e-mail 
1. mgr Jacek Brzeziński wykładowca  brzezinski.jacek@poczta.umcs.lublin.pl
2. dr Anna Butcher st. wykładowca  anna.butcher@poczta.umcs.lublin.pl
3. mgr Adam Chrupczalski wykładowca  adam.chrupczalski@poczta.umcs.lublin.pl
4. mgr Róża Ciesielska-Musameh wykładowca  roza.ciesielska-musameh@poczta.umcs.lublin.pl
5. dr hab. Anna Dunin-Dudkowska prof. nadzw.  anna.dunin-dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl
6. mgr Alina Faroussi wykładowca  alina.faroussi@poczta.umcs.lublin.pl
7. mgr Kazimiera Guziuk-Świca wykładowca  barbara.guziuk@poczta.umcs.lublin.pl
8. mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł wykładowca  kwiarosz@poczta.umcs.lublin.pl
9. mgr Kamila Kwiatkowska wykładowca  kamila.kwiatkowska@umcs.pl
10. dr hab. Agata Małyska  adiunkt agatamalyska@poczta.umcs.lublin.pl
11. dr Grażyna Przechodzka  st. wykładowca grazyna.przechodzka@poczta.umcs.lublin.pl
12. dr Magdalena Rumińska  st. wykładowca magdalena.ruminska@poczta.umcs.lublin.pl
13. dr hab. Katarzyna Sobstyl adiunkt katarzyna.sobstyl@poczta.umcs.lublin.pl
14. dr Anna Trębska-Kerntopf st. wykładowca anna.trebska-kerntopf@poczta.umcs.lublin.pl
15. dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan,  prof. nadzw. malgorzata.rzeszutko-iwan@poczta.umcs.lublin.pl
16. dr Bartłomiej Maliszewski adiunkt bartlomiej.maliszewski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Pracownicy administracji

Lp.  Imię i nazwisko  Stanowisko  Adres e-mail
1. mgr Agnieszka Bartkiewicz  specjalista  agnieszka.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl
2. mgr Ewelina Mitkowska-Musiatewicz specjalista  ewelina.mitkowska@poczta.umcs.lublin.pl
3. mgr Ewa Mołocznik   referent  ewa.molocznik@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Lp. Imię i nazwisko  Stanowisko Adres e-mail
1. mgr Wiaczesław Kostko specjalista  

 

Pracownicy Biblioteki CJKP

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Adres email
1. mgr Katarzyna Dołżycka  kustosz  
2. mgr Monika Henkiel starszy bibliotekarz   monika.henkiel@poczta.umcs.lublin.pl

 

Biogramy wykładowców

Mgr Jacek Brzeziński  

 Z wykształcenia polonista i logopeda, z pasji –  artysta teatralny. Związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej od ponad 40 lat, gdzie najpierw studiował, a potem pracował jako Asystent w Zakładzie Logopedii. Specjalista od prawidłowej mowy. Były sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego przy Zarządzie Głównym w Lublinie. Obecnie lektor i wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadzi kursy przygotowawcze z języka polskiego. W ramach studiów podyplomowych dla cudzoziemców uczy kultury żywego słowa.  Inspiruje i zachęca studentów do udziału w projektach artystycznych takich jak: spektakle, wieczory literackie, jasełka, recytacje i śpiew zarówno podczas kursów całorocznych jaki w czasie Lata Polonijnego . Jako autor publikacji naukowych i prasowych dzieli się  swoją wiedzą praktyczną. Prowadzi w CJKP UMCS „Teatr i Chór ponad  Granicami”, w których występują wyłącznie cudzoziemcy uczący się języka polskiego. W roku 2012 odznaczony za tę działalność Srebrnym Krzyżem Zasługi. Znany aktor  Teatru Provisorium, gdzie od kilkudziesięciu lat współtworzy spektakle prezentowane i nagradzane na wielu festiwalach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Gra w języku polskim i angielskim. W roku 2010 otrzymał Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Sztuki. Jest także wielokrotnym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Lublin. Chce oddziaływać na  ludzi poprzez sztukę.

Dr Anna Butcher

Od 1992 rokudoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa współczesnego. Ekspert w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS prowadzący różnorodne formy zajęć dydaktycznych m.in. lektoraty języka polskiego na rocznych kursach przygotowawczych, a także kursach w ramach Lata Polonijnego. Od 19 lat członek Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, a od 2005 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, gdzie wielokrotnie występowała w roli przewodniczącej, a także członka komisji egzaminacyjnych. Autorka testów do egzaminów na studia w Polsce, a takżepodręczników do nauczania języka polskiego jako obcego oraz zbiorów przykładowych testów certyfikatowych. Posiada uzyskany w 2003 roku certyfikat Cambridge Proficiency z języka angielskiego na poziomie C2. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący warsztaty dla nauczycieli języka polskiego za granicą m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi oraz Rosji. Nauczyciel akademicki prowadzący swoje zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Specjalista w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, gramatyki współczesnego języka polskiego, kultury języka i realioznawstwa. Od 2007 do 2013 roku kierownik kursu Praktyki Językowe organizowanego w ramach Lata Polonijnego. Od 2007 roku kierownik Podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago).

Mgr Róża Ciesielska-Musameh  

Polonistka, która zdobytą na studiach wiedzą dzieli się z młodym ludźmi podczas lektoratów, warsztatów i zajęć dydaktycznych. Wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Specjalista z zakresu historii literatury polskiej, a także powszechnej. Autor podręczników do nauczania cudzoziemców historii literatury polskiej oraz publikacji on-line takich jak: poradnik metodyczny w zakresie literatury w nauczaniu cudzoziemców i antologii poezji dla cudzoziemców. Na studiach podyplomowych prowadziprzedmioty specjalistyczne, a w tym literaturę w nauczaniu cudzoziemców i techniki multimedialne w nauczaniu języka polskiego. Lektor w ramach projektu Lato Polonijne. Uczy języka polskiego we Lwowie. Zachęca studentów do dodatkowej działalności przygotowując z nimi przedstawienia takie jak: musicale i jasełka wigilijne. Odznaczona  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 Mgr Adam Chrupczalski

 Z wykształcenia to matematyk i filozof. Pracuje jako wykładowca wCentrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadzi zajęcia z matematyki na rocznych kursach przygotowawczych. Uczy grupy o profilu ekonomicznym i pedagogicznym. Promuje kulturę Polski. W ramach przedmiotu „Polska i jej kultura” organizuje dla swoich studentów cotygodniowe wyjścia m.in. do filharmonii, teatru, muzeów. Zajmuje się również organizacją wycieczek krajoznawczo-turystycznych, a także prowadzi  zajęcia sportowe dla wszystkich studentów CJKP w Akademickim Ośrodku Sportowym UMCS. Przygotowuje ze studentami wystawy rocznicowe i okolicznościowe. W wolnych chwilach pomaga przy organizowaniu konferencji odbywających się w CJKP.Jego zainteresowania naukowe związane są z dydaktyką matematyki. Bliskie są mu także aspekty kształcenia studentów w zakresie wiedzy o Polsce i jej kulturze. Był aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych poświęconych tej problematyce.

 Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. nadzw.

 Z wykształcenia anglista, a także doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa polskiego. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Poprzednio zastępca, a obecnie dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Od 16 lat kierownik Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, a od 2006 aktywny członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Wieloletnie doświadczenie pozwala dr hab. Annie Dunin-Dudkowskiej brać udział w pracach komisji MNiSW egzaminującej kandydatów na lektoraty zagraniczne, a także kwalifikującej stypendystów Rządu  RP na studia w Polsce.Autorka wielu zadań wykorzystywanych na egzaminach certyfikatowych. Od 2004 do 2013 koordynator intensywnych kursów EILC dla programu Erasmus. A od 3 lat kierownik studiów podyplomowych w zakresie translatoryki.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Bristol”. Od ponad 26 lat prowadzi zajęcia z języka polskiego i języka angielskiego dla cudzoziemców, a także z języka specjalistycznego dla tłumaczy oraz m.in. z metodyki nauczania dla studentów studiów licencjackich. Jest także członkiem zespołu tworzącego nowy kierunek studiów „Glottodydaktyka polonistyczna” na UMCS i współautorem jego programu. Ekspert w zakresie zagadnień tekstologiczno-genologicznych oraz glottodydaktyki polonistycznej. W roku 2013 uzyskała i zrealizowała grant z MSZ na prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych w USA, a w 2015 r. i w 2016 r. dwa granty na prowadzenie warsztatów językowych dla młodzieży polonijnej w USA.

 Mgr Alina Faroussi

Magister filologii romańskiej z ponad 30-letnim doświadczeniem w nauczaniu młodzieży i studentów. Uczyła języka francuskiego m.in. wPaństwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida  w Lublinie, w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, a także w Lubelskim Społecznym Gimnazjum i Liceum  Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego. W latach 2012-2014 pracownik w Educo BSH Sp.z.o.o. Profesor Visitante na Uniwersytecie w Granadzie w Zakładzie Filologii Słowiańskiej w roku akademickim 1996/1997. Obecnie pracownik Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS na stanowisku wykładowcy. Egzaminator maturalny z języka francuskiego i członek  Państwowej Komisji  Egzaminacyjnej języków francuskiego i hiszpańskiego.Na rocznych kursach przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce prowadzi lektorat języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania, a także lektorat z języka francuskiego i hiszpańskiego. Ponadto uczy języka polskiego cudzoziemców  m.in. z  Francji i Hiszpanii  przebywających na UMCS w ramach  programu Erasmus. Od wielu lat opiekun metodyczny praktyk dydaktycznych z języka francuskiego i hiszpańskiego studentów Filologii romańskiej i Filologii Iberyjskiej UMCS. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie metodyki nauczania języków obcych.

 Mgr Kazimiera Guziuk-Świca

Filolog polski, wykładowca zatrudniony w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Bristol, a od 2012 członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w opracowaniu testów kwalifikacyjnych oraz programów nauczania dla MSWiA.Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnego rodzaju kursach, a także studiach podyplomowych. Prowadziła warsztaty dla lektorów języka polskiego pracujących na uniwersytetach w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Od dwóch lat prowadzi zajęcia dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie. Uczestnik w licznych konferencjach o tematyce glottodydaktycznej, a także autor podręczników języka polskiego dla cudzoziemców.

Mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł

Tytuł magistra na kierunku filologia rosyjska, a 5 lat później na kierunku filologia polska uzyskała na Wydziale Humanistycznym UMCS. Z kolei w 2010 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie dziennikarstwa sportowego na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie, a 4 lata później na tym samym Wydziale stacjonarne studia doktoranckie. Bogate wykształcenie pozwala jej dzielić się zdobytą wiedzą ze studentami o różnych oczekiwaniach. Najpierw lektor, a obecnie wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie prowadzi lektorat języka polskiego na rocznych kursach przygotowawczych na studia wyższe w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem języka ekonomicznego i języka biznesu. W latach 2001-2004 mgr Wiesława Jarosz prowadziła lektorat języka polskiego w Mińsku na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym i Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych oraz z grupami młodzieży i dorosłych w Społecznej Szkole Polonijnej w Domu Polskim.Pracowała również na  kursach dla doktorantów Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Ponadto uczyła języka polskiego na kursach wakacyjnych w ramach Lata Polonijnego.Od 2007 roku członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Uczestniczka konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, autorka artykułów o tematyce glottodydaktycznej.Specjalistka w zakresie kształcenia sprawności językowej i komunikacyjnej, gramatyki konfrontatywnej języka polskiego i rosyjskiego oraz translacji.

 Dr Bartłomiej Maliszewski

 Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS (od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta). Prowadzi zajęcia z lektoratu języka polskiego ze studentami CJKP na rocznych kursach przygotowawczych do podjęcia studiów w Polsce, a także na kursach wakacyjnych w ramach Lata Polonijnego. Pilot wycieczek od 15 lat. Ukończył kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Posiada certyfikat znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1. Prowadził konwersatorium z warsztatu pracy polonisty oraz kultury języka polskiego dla studentów 3-letnich stacjonarnych studiów licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców. Prowadził również warsztaty dla autorów zadań egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego, szkolenia dla osób przystępujących do egzaminu certyfikatowego oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego jako obcego. Posiada międzynarodowe doświadczenie. W latach 2007 - 2010 roku lektor języka polskiego na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa. W latach 2008 - 2010 nauczyciel w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Moskwie.  W latach 2015-2016 prowadził zajęcia dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie. Współpracował ze Szkołą Językową Inozemna Mova, e-learningowo nauczając języka polskiego osoby z Ukrainy. Od 2003 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także członek komisji  przeprowadzających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.  Uczestnik wielu konferencji. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 Dr hab. Agata Małyska 

Filolog polski o stopniu naukowym doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskanym w 2013 roku. Zatrudniona w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS od 1998 roku, w chwili obecnej na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, a także zastępcy dyrektora. Egzaminator podczas egzaminów organizowanych i koordynowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie dla kandydatów ze Wschodu na studia w Polsce m.in. z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Rosji. Posiada wieloletnie doświadczenie nauczyciela akademickiego zarówno w nauczaniu studentów obcojęzycznych języka polskiego, jak i w przygotowywaniu studentów lub słuchaczy do pełnienia roli nauczyciela języka polskiego jako obcego. Od 1998 r. prowadzi zajęcia lektoratowe na wszystkich stopniach zaawansowania językowego na różnych typach kursów organizowanych przez CJKP. Uczy również studentów na studiach licencjackich, a także podyplomowych. Od 9 lat prowadzi także zajęcia na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Lublin, Nowy Jork, Chicago), których celem jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego. Wielokrotnie prowadziła szkolenia i kierowała warsztatami językowo-kulturowymi i metodycznymi dla nauczycieli i działaczy polonijnych w ramach kursów Lata Polonijnego. Członek zespołu, który utworzył nowy kierunek studiów Glottodydaktyka polonistyczna na UMCS i współautor jego programu. Kierownik ośrodka egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Dr Grażyna Przechodzka

Tytuł magistra filologii rosyjskiej uzyskała na Ukrainie na Państwowym Uniwersytecie w Simferopolu na Krymie. Posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej. Ukończyła Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie uczy na stanowisku starszego wykładowcy. Aktywny działacz wielu organizacji związanych z nauczaniem języka polskiego jako obcego. Członek Stowarzyszenia "BRISTOL" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, gdzie w latach 2004-2008 była członkiem Zarządu. Aktywista i koordynator (w latach 2005-2016) prac Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Obecnie koordynator prac grupy ds. Ustalania Zestawów Egzaminacyjnych. Członek certyfikatowych państwowych komisji egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego zarówno na szczeblu krajowym, jak i zagranicznym. Posiada uprawnienia do występowania w roli przewodniczącego tych komisji. Była również członkiem zagranicznych (Łotwa, Litwa, Białoruś), ministerialnych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy wstępne dla kandydatów na studia do Polski. Współautorka testów egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego. Specjalista w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Na zlecenieMEN w latach 1999-2012 prowadziła wykłady i warsztaty na kursach dla kandydatów na nauczycieli języka polskiego jako obcego do szkół na terenach dawnego ZSRR, organizowanych przez Centralny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli w Warszawie, a następnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W latach 1999-2014 była kierownikiem, a także prowadziła wykłady na kursach dokształcających dla kandydatów na lektorów języka  polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich. Przygotowywała merytorycznie i prowadziła  szkolenia w zakresie wprowadzania standardów europejskich do nauczania języka polskiego jako obcego oraz testowania jego znajomości z uwzględnieniem polskiego systemu certyfikacji. Autorka oraz weryfikator zadań testowych. Od 2007 r. prowadzi zajęcia z  metodyki nauczania na  studiach podyplomowych. Autorka licznych publikacji poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego (także w ujęciu kontrastywnym) i systemowi polskiej certyfikacji.

Dr Magdalena Rumińska

Od 2007 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Ukończyła Kurs Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w Zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy. Prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej oraz lektorat języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania językowego w czasie kursów miesięcznych i rocznych z grupami o profilu polonistycznym, historycznym i ekonomicznym, a także w czasie kursów wakacyjnych (tzw. Lato Polonijne). Od 2016 r. opiekun kursu „Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia, kultura Polski)”, organizowanego w ramach Lata Polonijnego przez CJKP UMCS w Lublinie. Doświadczenie glottodydaktyczne zdobywała w różnych ośrodkach zagranicznych. Pracowała jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Bari (Włochy), lektor języka polskiego i lektor języka włoskiego w Istituto Superiore di Scienze Religiose – Giovanni Paolo II w Foggi (Włochy), mediator kulturowy w szkołach średnich w Foggi i Orta Nowa (Włochy). W latach 2008-2013 pracowała na stanowisku lektora języka polskiego – specjalisty w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej na uniwersytecie „Orientale” w Neapolu (Włochy). W 2017 r. prowadziła zajęcia z języka polskiego jako obcego dla kandydatów na studia w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym UMCS we Lwowie (Ukraina). Posiada certyfikat znajomości języka włoskiego na poziomie C2. Od 2017 r. posiada uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnych na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (lista MNiSW). Bierze udział w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w ośrodkach krajowych i zagranicznych w charakterze egzaminatora.  Członek zespołu tworzącego e-learnigowy kurs języka polskiego w projekcie „Lubelski Uniwersytet Inspiracji”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 rok.

 Dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan, prof.nadzw.

Posiada uzyskany w ubiegłym roku stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Od 15 lat zatrudniona w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, gdzie obecnie uczy na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego. Od roku 1999 do chwili obecnej pełni funkcję kierownika kursów organizowanych w ramach Lata Polonijnego. Od 2005 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od 2003  jest członkiem Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. W latach 2007-2010 pełniła funkcję kierownika zespołu badającego udział języka mówionego w języku prawniczym. Od 2013 jest członkiem PTJ, od 2015 – członkiem Stowarzyszenia „Nasze Orlęta”, a od 2016 – członkiem Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Pracuje ze słuchaczami różnych kierunków i specjalności. Uczy grupy o profilu polonistycznym, historycznym i ekonomicznym. Prowadzi zajęcia dla obcokrajowców na kursach rocznych, semestralnych i miesięcznych, a także zajęcia dla stypendystów programu Erasmus oraz wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria dla studentów oraz zajęcia dla doktorantów-słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Szkoli kandydatów na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. W latach 2000-2004 na zlecenie MENiS opracowywała testy kwalifikacyjne dla kandydatów (spoza Polski) na studia w Polsce oraz przygotowywała testy na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Brała udział w pracach państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy certyfikatowe w kraju i za granicą. Współautorka Vademecum egzaminatora oraz Standardów wymagań egzaminacyjnych na poszczególne poziomy biegłości językowej. Ponadto bierze udział w tworzeniu programów kierunków studiów, specjalności i specjalizacji; jest autorką całościowych programów Kursu Języka i Kultury Polskiej, Kursu Polonistycznego, Kursu Humanistycznego, Warsztatów dla działaczy i animatorów środowisk polonijnych (Europa Środkowo-Wschodnia), Warsztatów dla animatorów środowisk polonijnych (cały świat) oraz kursu rocznego dla cudzoziemców.

 Dr hab. Katarzyna Sobstyl

Filolog polski aktywnie rozwijający swoje kompetencje. Uczestnik kilkunastu szkoleń i warsztatów organizowanych przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 1992-1994 była nauczycielem języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie, następnie w latach1998-1999 – nauczycielem języka polskiego i niemieckiego w Średniej Rzemieślniczej Szkole Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Lublinie. Od 1999 roku zatrudniona w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, obecnie na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego. Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a od 6 lat kierownik podzespołu ds. pisania. Wielokrotny uczestnik sesji egzaminacyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. we Lwowie, Moskwie czy Żytomierzu, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej. W Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS prowadzi lektorat języka polskiego (poziom A1-C2) na różnych typach kursów: kultura języka polskiego, ćwiczenia z historii języka polskiego, wstęp do językoznawstwa, warsztat pracy polonisty, nauka o współczesnym języku polskim, a także seminarium dyplomowe z zakresu współczesnego języka polskiego na 3-letnich stacjonarnych studiach licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców. Natomiast na studiach licencjackich o specjalności glottodydaktyka polonistyczna prowadzi gry i zabawy edukacyjne.

 Dr Anna Trębska-Kerntopf

Z wykształcenia polonistka, starszy wykładowca ze stopniem doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa polskiego, a także specjalista w zakresie glottodydaktyki polonistycznej oraz nauczania emisji głosu nauczycieli akademickich w CJKP UMCS. Posiada długoletnie doświadczenie glottodydaktyczne zarówno w kraju (na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), jak i za granicą (na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach). Prowadzi zajęcia ze słuchaczami różnych kierunków i specjalności. Między innymi dla doktorantów-słuchaczy Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz na 3-letnich stacjonarnych studiach licencjackich filologii polskiej dla cudzoziemców.  W CJKP UMCS uczy obcokrajowców na kursach rocznych, semestralnych i miesięcznych. Prowadzi lektorat języka polskiego jako obcego z grupami o profilu polonistycznym, historycznym i ekonomicznym na wszystkich poziomach zaawansowania językowego (od A1 do C2) oraz organizuje z udziałem obcokrajowców różne przedsięwzięcia kulturalne (spektakle teatralne, recytacje, jasełka).  Od 1998 jest członkiem  Stowarzyszenia „BRISTOL” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako obcego.  Od 2000 roku należy do Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W ramach prac  Zespołu między innymi współtworzy Standardy wymagań egzaminacyjnych na poszczególne poziomy biegłości językowej, Vademecum egzaminatora, układa testy i zadania egzaminacyjne z języka polskiego jako obcego Prowadziszkolenia dla kandydatów na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.  Od 2004 roku jest członkiem certyfikatowych państwowych komisji egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą W latach 2000-2004 na zlecenie MENiS opracowywuje testy kwalifikacyjne dla kandydatów (spoza Polski) na studia w Polsce.  W latach 2005-2011 wykłada na Kursie Dokształcającym dla Kandydatów na Lektorów do Zagranicznych Ośrodków Akademickich.  Od 2007 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia z metodyki na Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aktywny uczestnik konferencji naukowych w kraju i za granica. Autorka bardzo wielu artykułów naukowych.Współautorka certyfikatowego zbioru zadań testowych, podręcznika do nauczania cudzoziemców polskiego języka ekonomicznego oraz dwu podręczników dla obcokrajowców do nauczania historii literatury polskiej. Autorka monografii „Aforyzm w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.