Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS organizuje kursy przygotowujące do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

UWAGA! Planujemy organizację weekendowego kursu certyfikatowego przed egzaminem w styczniu 2020 r. przygotowującego do zdawania egzaminu na poziomie B1.

Planowany grafik kursu: 17 stycznia 2020 (piątek) 6 h od godz. 15.00 do 20.00

                                        18 stycznia 2020 (sobota) 8 h od 9.00 z przerwą na obiad

                                        19 stycznia 2020 (niedziela) 6 h od godz. 9.00 do 14.00

Kurs będzie obejmował 20 h dydaktycznych zajęć z zakresu umiejętności sprawdzanych we wszystkich częściach egzaminu certyfikatowego.

Cena kursu to 400 zł/osobę. Cena obejmuje tylko koszty zajęć dydaktycznych (bez noclegu, wyżywienia czy kosztów dojazdu).

Kurs zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłat przez min. 8 osób. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:  certyfikatpolski@umcs.pl

Wszystkie pozostałe informacje o kursie prześlemy osobom zainteresowanym udziałem na początku stycznia 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursy przygotowują do zdawania egzaminów na wszystkich oferowanych poziomach biegłości językowej: B1, B2, C1, C2.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, od lat pracującą z cudzoziemcami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, osoby współtworzące system państwowych egzaminów certyfikatowych, egzaminatorów oraz autorów zadań certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Program kursu 

20 godz.

A – ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

B – ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

C – POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

D – PISANIE

E – MÓWIENIE

 

Zgłoszenia drogą telefoniczną: 81 537 28 76 lub mailową: polonia@poczta.umcs.lublin.pl

Opłata za kurs: 400 zł.

Dla zainteresowanych osób możemy zorganizować KONSULTACJE językowe (dodatkowo płatne).

Kurs będzie się odbywał dla grupy minimum 8 osób, reprezentujących ten sam poziom biegłości językowej.

Godziny zajęć zostaną dostosowane do potrzeb zainteresowanych – od poniedziałku do piątku od godziny 16.00; możliwość nauki także w czasie weekendów.

NOWE PRZEPISY

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art.324 ust.1 pkt 5 cudzoziemiec posiadający państwowy certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie przynajmniej C1 może być zwolniony z opłat związanych z kształceniem i powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych w języku polskim, kształceniem na studiach w języku obcym (art. 79 ust.1 pkt 2,3 i 5). Egzamin na poziomie C1 jest oferowany tylko dla grupy osób dorosłych. Zapewniamy możliwość podchodzenie do tego egzaminu osobom, które ukończyły 17 lat. Egzamin na poziomie C1 jest egzaminem wymagającym wysokich kompetencji językowych. Jest to tzw. poziom efektywnej biegłości użytkowej. Oprócz wiedzy językowej wymaga on także znajomości realiów życia społecznego,  umożliwiającej  formułowanie wypowiedzi na tematy bliższe osobom dorosłym.