Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

KURSY PRZED EGZAMINEM CERTYFIKATOWYM

Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO  NA POZIOMACH B1, B2, C1 

UWAGA! Planujemy organizację weekendowych kursów certyfikatowych w formie stacjonarnej lub ONLINE (w zależności od zapotrzebowania) przed egzaminem w kwietniu 2023 r.

Planowany grafik kursów: 

17 marca 2023 (piątek) 4 h od godz. 15.00 polskiego czasu

18 marca 2023 (sobota) 6 h od 9.00 polskiego czasu

24 marca 2023 (piątek) 4 h od godz. 15.00 polskiego czasu

25 marca 2023 (sobota) 6 h od 9.00 polskiego czasu

Kurs (oddzielny dla każdego poziomu) będzie obejmował 20 h dydaktycznych zajęć z zakresu umiejętności sprawdzanych we wszystkich częściach egzaminu certyfikatowego.

Cena  jednego kursu to 400 zł/osobę. Cena obejmuje tylko koszty zajęć dydaktycznych.

Kurs na danym poziomie zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia się i wniesienia opłat przez minimum 8 osób.  Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo  na adres:  certyfikatpolski@umcs.pl