Informacje ogólne

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

23 czerwca 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.): 

    http://certyfikatpolski.pl/

  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa https://nawa.gov.pl