Informacje ogólne

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI NA EGZAMINY

Drodzy Kandydaci na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego!

Rejestracja na egzamin w naszym ośrodku odbywa się za pośrednictwem formularza online, do którego każdy ma dostęp w wyznaczonym terminie. Jedynym ograniczeniem w rejestracji jest liczba dostępnych miejsc. Z powodu ogromnego zainteresowania egzaminami w ostatnich miesiącach rejestracja trwa bardzo krótko. Stąd też prosimy o uważne śledzenie informacji na temat dnia i godziny jej rozpoczęcia, które zawsze ogłaszamy z kilku, a nawet kilkunastodniowym wyprzedzeniem. Wyraźnie podkreślamy, że nie współpracujemy z żadnymi pośrednikami (osobami prywatnymi ani instytucjami), które ogłaszają się na różnych forach i obiecują pomoc (często odpłatnie) w zapisaniu się na egzamin.

 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

12 marca 2022 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał od 25.06.2022 r. Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej kolejne 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.): 

    http://certyfikatpolski.pl/

  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Polna 40, 00-635 Warszawa https://nawa.gov.pl