Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

Biblioteka CJKP należy do systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Powstała i prowadzi swoją działalność głównie dla realizacji potrzeb dydaktycznych i naukowych Centrum, w miarę możliwości udostępniając swoje zbiory również innym użytkownikom.

Biblioteka znajduje się na parterze w budynku Centrum, przy ul. Weteranów 18. Obejmuje czytelnię, wypożyczalnię oraz dwa pomieszczenia magazynowe.

Zbiory Biblioteki, kształtowane zgodnie z profilem jednostki nadrzędnej, obejmują głównie:

  • literaturę naukową dotyczącą językoznawstwa
  • bogaty zbiór podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, w tym również materiały na nośnikach elektronicznych
  • polską literaturę piękną wraz z opracowaniami
  • opracowania dotyczące polskiej kultury, sztuki, historii, geografii i emigracji
  • liczne pozycje o treści ogólno-informacyjnej, takie jak m.in. słowniki rzeczowe i językowe, encyklopedie, bibliografie lub informatory biograficzne
  • mapy ścienne – historyczne i geograficzne
  • odrębny zbiór filmów polskich i Polski dotyczących na kasetach VIDEO i płytach DVD
  • czasopisma poświęcone językoznawstwu i tematyce emigracyjnej

Księgozbiór Biblioteki CJKP liczy obecnie ok. 17 200 woluminów.

W Bibliotece znajduje się tradycyjny, kartkowy katalog - alfabetyczny i przedmiotowy. Od 2006 roku opisy wszystkich nowych książek trafiają tylko do katalogu komputerowego Biblioteki Głównej UMCS.

Czytelnia Biblioteki dysponuje 15 stanowiskami przeznaczonymi do pracy z księgozbiorem na miejscu. W czytelni istnieje również możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.00-18.00.