W okresie od 1991 roku do roku 2019 Centrum zorganizowało 21 konferencji naukowych i edukacyjnych - w tym 10 międzynarodowych. 

 1. "Stan i problemy kształcenia w Polsce młodzieży polonijnej ze szczególnym uwzględnieniem Wschodu" (2-4 grudnia 1991, Kazimierz Dolny, konferencja międzynarodowa).
 2. "Metodyka nauczania języka polskiego dla Polaków ze Wschodu i Polonii (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "roku zerowego")" (15-16 października 1992, Lublin, konferencja międzynarodowa).
 3. "Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego" (7-9 października 1993, Kazimierz Dolny, konferencja międzynarodowa).
 4. "Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu" (5-8 października 1994, Kazimierz Dolny, konferencja międzynarodowa).
 5. "Efekty kształcenia rodaków ze Wschodu w Polsce w latach 1989-1995 (18-20 kwietnia 1996, Kazimierz Dolny, konferencja międzynarodowa).
 6. "Promocja języka i kultury polskiej w świecie (4-7 grudnia 1997, Kazimierz Dolny, konferencja międzynarodowa).
 7. "Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci (14-16 września 1998, Kazimierz Dolny, konferencja ogólnopolska).
 8. "Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian (9-12 maja 1999, Kazimierz Dolny, konferencja ogólnopolska).
 9. "Polonistyka w świecie oraz nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych (16-19 września 1999, Lublin, konferencja międzynarodowa).
 10. "Rola instytucji rządowych i pozarządowych w edukacji Polaków ze Wschodu, Polonii i Cudzoziemców" (konferencja ogólnopolska połączona z obchodami X-lecia istnienia Centrum, 18 października 2001, Lublin).
 11. "Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej" (19-21 października 2001, Kazimierz Dolny, konferencja oglnopolska).
 12. "Teksty kultury - oblicza komunikacji XXI wieku" (11 - 13 września 2003, Nałęczów, konferencja ogólnopolska).
 13. "Humor i karnawalizacja w komunikacji językowej" (13 - 15 maja 2004, Kazimierz Dolny, konferencja ogólnopolska).
 14. "Teksty kultury-oblicza komunikacji XXI wieku 2" (22-24 września 2005, Nałęczów, konferencja ogólnopolska).
 15. "Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość?" (11-13 maja 2006, Kazimierz Dolny, konferencja ogólnopolska).
 16. "Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie"(16-18 października 2006, Lublin, konferencja ogólnopolska, połączona z obchodami XV - lecia istnienia Centrum).
 17. "Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej"(25-27 września 2008, Kazimierz Dolny, konferencja międzynarodowa).
 18. "Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych"(15-17 września 2011, Lublin, konferencja międzynarodowa).
 19. "70 lat współczesnej polszczyzny"(7-8 września 2012, Kazimierz Dolny, konferencja ogólnopolska).
 20. "Tabu w procesie globalizacji kultury"(21-22 kwietnia 2016, Lublin).
 21. "Teksty kultury-oblicza komunikacji XXI wieku 3" (18-20 września 2019, Lublin konferencja międzynarodowa).

Rezultatem cyklu 5 pierwszych konferencji jest seria wydawnicza "Kształcenie Polaków ze Wschodu", materiały z kolejnych konferencji ukazały się w serii wydawniczej "Język - Społeczeństwo - Kultura".