Zdrowie - porady dla słuchaczy

ZDROWIE - PORADY

Jak postępować w przypadku problemów zdrowotnych?

W przypadku problemów zdrowotnych każdy student powinien

1) skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem (zapoznać się z warunkami swojego ubezpieczenia, żeby wiedzieć, jak postępować w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy lekarskiej);

2) skorzystać z wizyty u lekarza lub teleporady:

 A. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 należy kontaktować się z dowolną przychodnią zdrowia, np.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Langiewicza 6A tel. 81 524 78 20

Centermed, ul. Weteranów 46, tel. 81 537 19 74

Biomedical, ul. Weteranów 11, tel. 81 534 15 65

Eskulap, ul. Weteranów 46, tel. 81 534 16 66

B. Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z tzw. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w jednym z punktów:

PUNKT

ADRES

TELEFON

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lublin, ul. Abramowicka 2

81 728 63 70

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100

81 537 40 27
81 537 40 50
81 537 40 32
81 537 40 33

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9

81 760 43 43
81 760 43 45
81 760 43 46
81 760 43 47

 

 Bezpłatna wizyta w przychodni zdrowia jest dla osób, które spełniają wszystkie trzy warunki: posiadają Kartę Polaka, mają ukończone 18 lat i zawarli umowę z NFZ. Pozostałe osoby muszą zapłacić za wizytę, także za teleporadę, a następnie mogą starać się o zwrot kosztów od swojego ubezpieczyciela.

W PRZYPADKU NAGŁEGO BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

LUB ŻYCIA (NP. WYPADEK) NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ

Z NUMEREM ALARMOWYM:  112 LUB 999.

 POSIADACZE KARTY POLAKA SĄ W NAGŁYCH PRZYPADKACH LECZENI BEZPŁATNIE.