Research and Innovation days 2021

Kolejna edycja flagowego wydarzenia Komisji Europejskiej „European Research & Innovation Days” odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021 roku. W programie zaplanowana wiele sesji na żywo i interaktywnych warsztatów. Rejestracja jest otwarta.

Europejskie Dni Badań i Innowacji to coroczne wydarzenie Komisji Europejskiej poświęcone badaniom i innowacjom, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwo, aby debatować i kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Wydarzenie to odbędzie się online w dniach 23 i 24 czerwca 2021 r.

Wydarzenie poświęcone będzie programowi Horyzont Europa, najambitniejszemu w historii programowi UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Organizatorzy podkreślają, że współpraca w dziedzinie badań i innowacji jest niezbędna w procesie wychodzenia z pandemii COVID-19 i toruje drogę do bardziej ekologicznej i cyfrowej przyszłości. Europejskie Dni Badań i Innowacji stanowią wyjątkową okazję, aby włączyć się do dyskusji na te tematy.

Program wydarzenia

Rejestracja


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: 
@cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2021