Programy stypendialne im. L. Kirklanda - nabór

Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła nabór do Programu im. Lane'a Kirklanda na stypendia ufundowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Program jest także wspierany finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Oferta obejmuje dwie ścieżki.

Oferta Programu Kirkland Research to stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce w roku akademickim 2022/23 dla osób ze stopniem naukowym doktora, mających ugruntowaną pozycję naukową z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego.   

Szczegóły w ogłoszeniu w języku: polskim i angielskim.

Z kolei oferta Programu im. Lane'a Kirklanda to 2 semestry studiów w jednym z pięciu polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów.

Program kierowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w Regionie, kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Szczegóły w ogłoszeniach w języku: polskimangielskim i rosyjskim.

Więcej informacji można uzyskać na stroniewww.kirkland.edu.pl, www.leadersofchange.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2022