Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - nabór wniosków konkursowych

Serdecznie zachęcamy do udziału w planowanym webinarium informacyjnym dotyczącym trwającego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą uczestniczyć w webinariach:

12 stycznia 2023 roku - krajowe webinarium o zasadach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów głównych. Spotkanie prowadzone po polsku.

Przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawią zasady i priorytety tematyczne programu, harmonogram oraz szczegóły drugiego naboru wniosków. Spotkanie poświęcone zostanie tematom związanym z konstrukcją budżetu oraz najczęściej popełniach błędach w aplikacji.

Seminarium informacyjne odbędzie się online w godzinach 10.00-13.00. Rejestracja jest możliwa do 10 stycznia br.

Nabór wniosków odbywa się dwuetapowo. Do 14 lutego 2023 roku należy złożyć opis koncepcji projektu głównego.  Jest to pierwszy obligatoryjny krok w aplikacji. Kompletny wniosek należy złozyć do 14 marca 2023 roku.

Zapisy odbywają się przez portal www.ewt.gov.pl.


10 stycznia 2023 r. - Wspólny Sekretariat zaprasza na webinarium dla wnioskodawców. Spotkanie prowadzone w języku angielskim.

Webinarium będzie skoncentrowane na temacie przekształcania pomysłów projektowych w dobrej jakości projekt bazowy, zdefiniowaniu wyzwania dla projektu głównego, budowaniu partnerstwa, tworzeniu planu pracy i ustalaniu praktycznych wskaźników. Zaprezentowane zostaną zasady kwalifikowalności budżetu i  uproszczonych opcji kosztowych. Przewidziana jest sesja pytań w zakresie finansów, administracyjnej  i merytorycznej strony wniosku.

Webinarium zostało podzielone na dwie sesje:

  • 9.30-12.00 Kształtowanie merytorycznej koncepcji wniosku
  • 13.00-15.00 Planowanie finansów

Zapisy odbywają się przez portal interreg-baltic.eu.


W Polsce szczegółowych informacji o programie IRMB udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
tel. +48 22 273 81 87
e-mail: BSR@mfipr.gov.pl

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2023