Polsko-ukraińskie seminarium naukowe

Celem seminarium „Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich” jest omówienie bieżącej sytuacji stosunków polsko-ukraińskich. Podczas spotkania odbędzie się promocja monografii: Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019. W. Baluk, M. Doroszko (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, Kijów-Lublin 2019.

Organizatorzy:

  • Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki (Ukraina)
  • Instytut Europy Środkowej (Polska)
  • UMCS, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Centrum Europy Wschodniej (Polska)

Data i miejsce:

16 grudnia 2019 roku, godz. 11:00 – 13:00, Kijów, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki.

Plakat:...>

 

    Wydarzenia

    Data dodania
    12 grudnia 2019