Oferta dla biznesu

Badania lepkości
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badanie właściwości lepkosprężystych polimerów, tworzyw sztucznych oraz kompozytów oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Opracowanie metod syntezy związków organicznych
Branża: Chemia
doradztwo i ekspertyzy
Badanie właściwości termicznych próbek różnorodnego pochodzenia oraz interpretacja wyników badań
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Analiza jakościowa i ilościowa lotnych substancji chemicznych i ich mieszanin
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Identyfikacja i badanie różnorodnych związków oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Analiza ilościowa substancji wykazujących absorpcję promieniowania w zakresie UV-Vis
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Analiza granulometryczna substancji sypkich techniką na sucho i na mokro
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Wyznaczanie ciężaru cząsteczkowego i jego rozrzutu dla substancji wielkocząsteczkowych
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Analiza radionuklidów alfa, beta, gamma, kationów metali oraz rozkładów ziarnowych
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
3