Oferta dla biznesu

Sposób otrzymywania multiestrów akrylowych i metakrylowych, Numer patentu: PL.215565
Branża: Chemia
patent
synteza katalizatora metanizacji ditlenku węgla o wysokiej aktywności i selektywności do metanu oraz podwyższonej odporności na obecność związków siarki w strumieniu gazu
Branża: Chemia
usługi
Badanie trwałości termicznej materiałów wraz z analizą gazowych produktów rozkładu wydzielających się w trakcie rozkładu (EGA) oraz interpretacja wyników badań
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badania odporności materiałów polimerowych na starzenie oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Przygotowanie próbek (beleczki, paski, wiosełka) do badań właściwości mechanicznych, DMA, HDT, starzeniowych
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badania twardości
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badanie właściwości mechanicznych polimerów, tworzyw sztucznych oraz kompozytów oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badania lepkości
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Badanie właściwości lepkosprężystych polimerów, tworzyw sztucznych oraz kompozytów oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Opracowanie metod syntezy związków organicznych
Branża: Chemia
doradztwo i ekspertyzy
2