Analiza granulometryczna substancji sypkich techniką na sucho i na mokro

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest Analizator wielkości cząstek MASTERSIZER 2000 (Malvern)

Zakres badań obejmuje wyznaczanie średnic i rozrzutu wielkości cząstek stałych w zakresie 0,02 ÷ 2000 um metodą dyfrakcji laserowej.

Oferta dla biznesu