Analiza ilościowa substancji wykazujących absorpcję promieniowania w zakresie UV-Vis

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest  Spektrofotometr UV-VIS UV-1800 (Shimadzu)

Zakres badań obejmuje analizę ilościową substancji wykazujących absorpcję promieniowania w zakresie UV-Vis.

Spektrofotometr UV-VIS UV-1800 jest aparatem najwyższej klasy, może pracować w trybie fotometrycznym, widmowym, ilościowym, kinetycznym oraz biomedycznym

Oferta dla biznesu