Badanie właściwości lepkosprężystych polimerów, tworzyw sztucznych oraz kompozytów oraz interpretacja uzyskanych wyników

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest Dynamiczny mechaniczny analizator termiczny DMA Q 800 (TA Instruments, USA)

Zakres badań na aparacie DMA obejmuje:

- badania w zakresie temperatur od -150°C do 600°C z szybkością narostu/spadku temperatury od  0.1 do 20 °C/min przy zmiennej częstotliwości drgań oscylacyjnych i zmiennej sile odkształcenia

- badania z wykorzystaniem różnej geometrii uchwytów (próby trójpunktowego zginania, dual/single Cantilever, rozciągania oraz ściskania)

- wyznaczenie parametrów charakterystycznych dla badanej próbki takich jak dynamiczny moduł sprężystości, moduł stratności, temperatura zeszklenia/odszklenia, temperatura mięknienia, temperatura płynięcia, temperatury przemian polimorficznych, gęstość usieciowania, stopnień heterogeniczności materiałów polimerowych, stopnień mieszalności poszczególnych składników próbki oraz wpływ składu kompozycji polimerowej na zmianę wyżej wymienionych parametrów.

Aparat DMA jest nowoczesnym aparatem do określania właściwości lepkosprężystych materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych oraz kompozytów w funkcji czasu, temperatury, częstotliwości, amplitudy drgań stosując różnorodną geometrię uchwytów.

Oferta dla biznesu