Wyznaczanie ciężaru cząsteczkowego i jego rozrzutu dla substancji wielkocząsteczkowych

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest Zestaw do chromatografii żelowej złożony z chromatografu żelowego (GPCMax) oraz systemu poczwórnej detekcji (TDA 305) (Viscotek)

Zakres badań na aparacie GPC-TDA:

- wyznaczanie ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą konwencjonalnej kalibracji lub kalibracji uniwersalnej

- wyznaczenie granicznej liczby lepkościowej polimeru

- wyznaczenie promienia hydrodynamicznego

- wyznaczenie stopnia rozgałęzienia polimeru

- wyznaczenie parametrów Marka-Houwinka

- wyznaczenie parametru dn/dc

 

 

Oferta dla biznesu