Analiza jakościowa i ilościowa lotnych substancji chemicznych i ich mieszanin

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest Chromatograf gazowy Shimadzu GC 2010

Zakres badań na aparacie GC obejmuje analizę jakościową i ilościową lotnych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Chromatograf gazowy GC jest nowoczesnym aparatem do prowadzenia wysokiej jakości badań analitycznych próbek organicznych, farmaceutyków, próbek żywności, itp.

Oferta dla biznesu