Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS wspomaga przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z naukowcami naszej Uczelni. Jako Uniwersytet dysponujemy unikalną aparaturą oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspomóc wdrażanie nowych rozwiązań w Państwa firmie. Budujemy relacje w oparciu o dotychczasowy dorobek naukowców Uniwersytetu, jak i dostępny potencjał.

Oferujemy:

 • ponad 500 rodzajów usług w kategoriach: badania naukowe, ekspertyzy, analizy laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznej i najnowocześniejszej aparatury (oferta UMCS dla firm),
 • możliwość zlecenia badań i ekspertyz on-line (www.formularzzlecenia.umcs.pl),
 • wdrażanie technologii opracowanych na UMCS,
 • realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka - biznes,
 • realizację zamawianych przez firmę prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
 • opracowanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem,
 • możliwość pozyskiwania dla firmy stażystów i praktykantó

 

Dyrektor Centrum: 

Pracownicy Centrum: 

 • mgr Joanna Bartnik - Specjalista ds. współpracy B+R, Broker Innowacji. Pozyskiwanie i koordynacja realizacji komercyjnych prac zleconych.
 • mgr Agnieszka Flaga - Specjalista ds. współpracy B+R, Broker Innowacji. Pozyskiwanie i koordynacja realizacji komercyjnych prac zleconych, obsługa projektów badawczo-rozwojowych, w tym: LIDER i Platformy Startowe.
 • mgr Anna Kanadys - Specjalista ds. ochrony własności intelektualnej. Wsparcie w zakresie doradztwa dotyczącego ochrony własności intelektualne, współpraca z Rzecznikiem Patentowym, obsługa projektów badawczo-rozwojowych i komercyjnych prac zleconych.
 • mgr Agata KołodziejSpecjalista ds. finansów i komercjalizacji badań, Broker Innowacji. Obsługa prac zleconych i rozliczeń, finansów oraz projektów badawczo-rozwojowych
 • mgr Wioletta Ostrowska - Specjalista ds. projektów B+R, Broker Innowacji. Obsługa projektów badawczo-rozwojowych, wsparcie realizacji komercyjnych prac zleconych.