Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS wspomaga przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z naukowcami naszej Uczelni. Jako Uniwersytet dysponujemy unikalną aparaturą oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspomóc wdrażanie nowych rozwiązań w Państwa firmie. Budujemy relacje w oparciu o dotychczasowy dorobek naukowców Uniwersytetu, jak i dostępny potencjał.

Oferujemy:

  • ponad 500 rodzajów usług w kategoriach: badania naukowe, ekspertyzy, analizy laboratoryjne z wykorzystaniem specjalistycznej i najnowocześniejszej aparatury (oferta UMCS dla firm),
  • możliwość zlecenia badań i ekspertyz on-line (www.formularzzlecenia.umcs.pl),
  • wdrażanie technologii opracowanych na UMCS,
  • realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka - biznes,
  • realizację zamawianych przez firmę prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
  • opracowanie indywidualnej oferty współpracy przedsiębiorcy z Uniwersytetem,
  • możliwość pozyskiwania dla firmy stażystów i praktykantów.

Pracownicy: