Opracowanie metod syntezy związków organicznych

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz,
081 537 77 57
e mail: kazimierz.pietrusiewicz@poczta.umcs.lublin.pl
Opis

Oferta dotyczy możliwości opracowania metod syntezy różnych związków organicznych o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle, przemyśle farmaceutycznym i innych gałęziach przemysłu.

Oferta dla biznesu