Badanie właściwości termicznych próbek różnorodnego pochodzenia oraz interpretacja wyników badań

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch, Germany) wyposażony w przystawkę UV-VIS.

Zakres badań na aparacie DSC obejmuje:

- analizy w szerokim zakresie temperatur (od -190 do 700°C) i zróżnicowanej szybkości nagrzewania/chłodzenia próbki (0.1K/min do 99.9K/min);

- analizy w atmosferze obojętnej i utleniającej;

- określenie temperatur charakterystycznych dla zachodzących procesów m.in. temperatur topnienia, wrzenia, degradacji, krystalizacji, zeszklenia/odszklenia, ciepła topnienia, ciepła krystalizacji, ciepła reakcji chemicznych, ciepła właściwego (Cp) materiałów, stopienia krystaliczności, stopienia czystości substancji;

- badania przebiegu, mechanizmu sieciowania i kinetyki reakcji inicjowanych termicznie;

- przeprowadzenie badań charakterystyki składu substancji, przemian polimorficznych, kompatybilności.

Aparat DSC jest nowoczesnym aparatem do prowadzenia wysokiej jakości badań termicznych próbek różnorodnego pochodzenia m.in. próbek organicznych, nieorganicznych, metali, stopów, farmaceutyków, próbek żywności.

Oferta dla biznesu