Badanie właściwości mechanicznych polimerów, tworzyw sztucznych oraz kompozytów oraz interpretacja uzyskanych wyników

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Wykorzystywana jest Maszyna wytrzymałościowa do badań właściwości mechanicznych wyposażona w ekstensometr Zwick/Roell Z010 (ZWICK GmbH&Co, Germany).

Zakres badań na aparacie Zwick/Roell Z010 obejmuje:

- badania właściwości mechanicznych z użyciem uchwytów do testów rozciągania, 3-punktowego zginania oraz ekstensometru umożliwiającego bezpośrednie pomiary zmiany długości próbki podczas trwania faz wrażliwych na próby rozciągania przy zmiennej szybkości (od 0.005 do 2000mm/min) rozciągania, zginania i sile maksymalnej do 10kN w temperaturze otoczenia;

- wyznaczenie parametrów takich jak moduł sprężystości podczas zginania i rozciągania (moduł Younga), naprężenia podczas rozciągania i zginania, naprężenia przy zniszczeniu próbki, wydłużenie, naprężenia i wydłużenia w granicy plastyczności, itp.

Aparat Zwick/Roell Z010 jest nowoczesnym aparatem do określania właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych oraz kompozytów stosując różnorodną geometrię uchwytów pomiarowych.

Oferta dla biznesu