Identyfikacja i badanie różnorodnych związków oraz interpretacja uzyskanych wyników

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Do badań wykorzystywany jest Spektrometr FTIR z transformacją Fouriera Brucker Tensor 27 (Bruker, Germany).

Zakres badań na aparacie FTIR obejmuje:

- analizy ilościowe i jakościowe oraz identyfikacja różnorodnych materiałów w zakresie liczby falowej od 370 cm-1 do 7500cm-1 w formie tabletek KBr oraz cieczy i ciał stałych (przystwaka ATR-FTIR).

Spektrometr FTIR jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na analizy ilościowe i jakościowe próbek różnorodnego pochodzenia oraz ich identyfikację.

Oferta dla biznesu