Oferta dla biznesu

Badanie właściwości mechanicznych polimerów, tworzyw sztucznych oraz kompozytów oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
OFERTA - KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH 2022
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
OFERTA - KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ, KOORDYNACYJNEJ I KRYSTALOGRAFII 2022
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
OFERTA - LABORATORIUM ANALITYCZNE UMCS 2022
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
DZIAŁANIA EDUKACYJNE W OBSZARZE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Branża: Biologia
kursy
WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W OBSZARZE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
Branża: Biologia
badania naukowe
Badania odporności materiałów polimerowych na starzenie oraz interpretacja uzyskanych wyników
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Ekspertyzy, badania ewaluacyjne, badania i analiza opinii społecznej, badania rynkowe, badanie komunikacji i wizerunku
Branża: Komunikacja społeczna i polityczna
raport
Opracowywanie strategii i programów rozwoju regionalnego i lokalnego; opracowywanie analiz stanu, zmian oraz zróżnicowań przestrzennych w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, badania ewaluacyjne
Branża: Rozwój regionalny
raport
Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu, Nr patentu: PL.218636
Branża: Biotechnologia
patent
10