Oferta dla biznesu

Ekspertyzy, badania ewaluacyjne, badania i analiza opinii społecznej, badania rynkowe, badanie komunikacji i wizerunku
Branża: Komunikacja społeczna i polityczna
raport
Opracowywanie strategii i programów rozwoju regionalnego i lokalnego; opracowywanie analiz stanu, zmian oraz zróżnicowań przestrzennych w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, badania ewaluacyjne
Branża: Rozwój regionalny
raport
Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu, Nr patentu: PL.218636
Branża: Biotechnologia
patent
Sposób otrzymywania multiestrów akrylowych i metakrylowych, Numer patentu: PL.215565
Branża: Chemia
patent
Kompleks rybosomalnych białek P z zarodźca malarii Plasmodium falciparum jako antygen patogenu malarii oraz sposób otrzymania tego antygenu i kaseta ekspresyjna do tego sposobu, Numer patentu: PL.12249
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
Łapacz rumowiska dennego w korytach rzecznych, Nr patentu: PL.210267
Branża: Nauki o ziemi
patent
Sposób konserwacji nasienia knura, Nr patentu: PL.222757
Branża: Biologia
patent
Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych, Nr patentu: PL.221515
Branża: Biotechnologia
patent
Zastosowanie hydrazydu kwasu 8-(4-metoksyfenylo)-4- okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo [2,1c][1,2,4] triazyno-3- mrówkowego, Nr patentu: PL.216264
Branża: Biotechnologia
patent
Heteropolisacharyd jako metabolit Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Rt 24.2. do zastosowania w pielęgnacji włosów oraz preparat na bazie tego heteropolisacharydu, Nr patentu: PL.226792
Branża: Biotechnologia
patent
10