Oferta dla biznesu

Sposób hodowli bakterii Legionella lytica na sztucznym podłożu, Nr patentu: PL.218636
Branża: Biotechnologia
patent
13.03.2019
Sposób otrzymywania multiestrów akrylowych i metakrylowych, Numer patentu: PL.215565
Branża: Chemia
patent
13.03.2019
Kompleks rybosomalnych białek P z zarodźca malarii Plasmodium falciparum jako antygen patogenu malarii oraz sposób otrzymania tego antygenu i kaseta ekspresyjna do tego sposobu, Numer patentu: PL.12249
Branża: Biologia medyczna, Farmacja
patent
13.03.2019
Łapacz rumowiska dennego w korytach rzecznych, Nr patentu: PL.210267
Branża: Nauki o ziemi
patent
13.03.2019
Sposób konserwacji nasienia knura, Nr patentu: PL.222757
Branża: Biologia
patent
11.03.2019
Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych, Nr patentu: PL.221515
Branża: Biotechnologia
patent
11.03.2019
Zastosowanie hydrazydu kwasu 8-(4-metoksyfenylo)-4- okso-4,6,7,8-tetrahydroimidazo [2,1c][1,2,4] triazyno-3- mrówkowego, Nr patentu: PL.216264
Branża: Biotechnologia
patent
11.03.2019
Heteropolisacharyd jako metabolit Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Rt 24.2. do zastosowania w pielęgnacji włosów oraz preparat na bazie tego heteropolisacharydu, Nr patentu: PL.226792
Branża: Biotechnologia
patent
11.03.2019
Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. viciae GR09 do zastosowania w otrzymywaniu bionawozu dla roślin motylkowatych oraz sposób wytwarzania tego bionawozu, Nr patentu: PL.213953
Branża: Biotechnologia
patent
11.03.2019
Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii KO17, bionawóz dla roślin motylkowatych na bazie metabolitów tego szczepu oraz sposób otrzymywania tego bionawozu, Nr patentu: PL. 212250
Branża: Biotechnologia
patent
11.03.2019
10