Analiza radionuklidów alfa, beta, gamma, kationów metali oraz rozkładów ziarnowych

Analiza radionuklidów alfa, beta, gamma, kationów metali...
Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów Wydział Chemii,
Prof. zw. dr hab. Stanisław Chibowski
20-031 Lublin, Pl. M.C. Skłodowskiej 3,
tel. (081) 537-56-22, 537-56-10;
e-mail: stanislaw.chibowski@umcs.lublin.pl
Opis

Przedmiotem oferty jest wykonywanie analiz i opracowanie uzyskanych wyników. Pomiary prowadzone są przy wykorzystaniu spektrometrów alfa, beta, gamma, spektrometru rentgenowskiego ED-XRF oraz licznika ziaren metodą dyfrakcji laserowej.

Prezentowana oferta obejmuje szeroką gammę pomiarów określanych, jako analiza elementarna.

Posiadamy na wyposażeniu naszego laboratorium wysokospecjalistyczną aparaturę zapewniającą uzyskiwanie bardzo dokładnych wyników, jak również opracowane sposoby postępowania analitycznego dla różnych próbek.

 1. Spektrometr wraz z programem analizującym do oznaczania i analizy radionuklidów gamma z detektorem germanowym o wysokiej rozdzielczości Wykonujemy pomiary próbek stałych i ciekłych wraz z opisem uzyskanych wyników.
 2. Spektrometr alfa wykorzystywany do badania stężenia radionuklidów plutonu, ameryku, polonu w próbkach środowiskowych (gleba, woda, rośliny) po uprzednim ich wydzieleniu metodą separacji radiochemicznej
 3. Ciekłoscyntylacyjny spektrometr beta służący do bardzo dokładnych oznaczeń i analiz radionuklidów betapromieniotwórczych  w tym strontu-90 w próbkach środowiskach (gleba, woda, rośliny), żywności (mięso, mleko, warzywa), kości.
 4. Wykonujemy pomiary stężenia promieniotwórczego radonu w pomieszczeniach mieszkalnych.
 5. Korzystając z posiadanej aparatury i opracowanych procedur oferujemy badania dostępności biologicznej wybranych pierwiastków w tym radioizotopów z gleby.
 6. Spetrometr rentgenowski ED-XRF wraz z wyposażeniem z możliwością analizowania w postaci:   
         - ciał stałych litych – pomiar bezpośredni w próżni
         - ciał stałych sproszkowanych w atmosferze helu
         - ciał stałych w postaci sproszkowanej w próżni
         - próbek stapianych z dodatkiem odpowiednich topników w próżni
         - próbek cienkich w postaci filtrów w próżni
  - próbek ciekłych w postaci nieagresywnych roztworów w atmosferze helu
 7. Licznik do analizy rozkładu granulometrycznego próbek metodą dyfrakcji laserowej, przy wykorzystaniu aparatu Mastersizer 2000 firmy Malvern Instruments. Mastersizer 2000 który charakteryzuje się wieloma zaletami:

                 - dzięki szerokiemu zakresowi pomiaru wielkości cząstek nadaje się do wielu różnych zastosowań,
                 - posiada szeroki zakres opcji dyspersji próbki emulsji, zawiesin i suchych proszków,
                 - jest w pełni zautomatyzowany
                 - posiada pełną dokumentację walidacyjną

Zastosowana technika pomiarowa pozwala na:

                 - szybkie ustalenie frakcji iłu, pyłu i piasku do sklasyfikowania np. struktury gleby
                 - ocenę potencjału zanieczyszczeń zatrzymywanych w osadach
                 - ocenę potencjalnego wychwytu jonów w ciałach stałych
                 - ocenę upakowania cząstek, porowatość oraz przepuszczalność
                 - ocenę zagregowanych struktur

Zastosowanie:

Opisane powyżej możliwości oznaczania i analizowania radionuklidów kationów metali, rozkładów granulometrycznych próbek mogą być wykorzystane w ochronie środowiska, badaniu, żywności , rolnictwie.

Oferta dla biznesu