Oferta dla biznesu

Analiza jakościowa i ilościowa substancji chemicznych i ich mieszanin
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
Określanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury mięknienia wg. Vicata
Branża: Chemia
badania laboratoryjne
3