Przygotowanie próbek (beleczki, paski, wiosełka) do badań właściwości mechanicznych, DMA, HDT, starzeniowych

Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Chemia
Koordynator
Wydział Chemii, Zakład Chemii Polimerów UMCS
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Gawdzik
Tel. 524-22-51 w. 113 lub 135
Opis

Wykorzystywana jest Maszyna do jednostkowej obróbki kształtów przestrzennych (Zakład Produkcyjny Jubilex Siezieniewski I Spółka S.J.).

Maszyna do jednostkowej obróbki kształtów przestrzennych jest typowym urządzeniem pomocniczym niezbędnym do przygotowania próbek polimerów, tworzyw sztucznych i kompozytów do badań ich właściwości mechanicznych, DMA, HDT, starzeniowych.

Oferta dla biznesu